అసలు గూగుల్ తల్లికి ఏమైంది కుయ్యో మొర్రో అంటున్న google – AS News

అసలు గూగుల్ తల్లికి ఏమైంది కుయ్యో మొర్రో అంటున్న  google – AS News 

ఆంధ్రశక్తి :- ఇప్పుడు ఏది ఉన్న లేకున్నా ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో తప్పకుండ మొబైల్ ఉంది అందులో గూగుల్ మాత్రం తప్పకుండ ఉంటుంది… ఈ రోజుల్లో ఇది లేక పోతే అంతే సంగతులు…

 

మీరు ఒక్కసారి ఈ క్రింది  వీడియో చూశారు అంటే మీకే అర్థం అవుతుంది.. 

Leave a Comment

x