కరోనా వ్యాక్సిన్ పై అధ్యయనం చేసేందుకు భారత్ తో సహా 80 దేశాలు – Corona Vairas

కరోనా వ్యాక్సిన్ పై అధ్యయనం  చేసేందుకు భారత్ తో సహా 80 దేశాలు – Corona Vairas 

ఆంధ్రశక్తి :- కరోనా వ్యాక్సిన్ పై అధ్యయనం  చేసేందుకు భారత్ తో సహా 80 దేశాలు – Corona Vairas పై ప్రయోగాలను హైద్రాబాద్ లో స్టార్ట్ చేశారు  … 

Leave a Comment

x