కొత్త పార్లమెంట్ భవనానికి శంకుస్థాపన చేసిన భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ

కొత్త పార్లమెంట్ భవనానికి శంకుస్థాపన చేసిన  భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ 

ఆంధ్రశక్తి :- కొత్త పార్లమెంట్ భవనానికి శంకుస్థాపన చేసిన  భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ  మీరు  ఈ క్రింది వీడియో చూశారు అంటే మీకే అర్థం  అవుతుంది…  

Leave a Comment

x