గ్రాండ్ గా జరిగిన నిహారిక – చైతన్య వివాహ వేడుకలు – Niharika Konidela Marries Chaithanya Jonnalagedda In Udaipur -AS News

గ్రాండ్ గా జరిగిన నిహారిక – చైతన్య వివాహ  వేడుకలు – Niharika Konidela Marries Chaithanya Jonnalagedda In Udaipur -AS News 

ఆంధ్రశక్తి :- అసలు ఈ వివాహ వేడుకలు ఎలా జరిగాయన్నది మనం ఈ మాటలలో చెప్తే సరిపోదు కావున మనం ఈ క్రింది వీడియో చూసాము అంటే అర్థము అవుతుంది.. 

కావున మీరు పూర్తిగా ఈ క్రింది వీడియో ని ఒక్కసారి చూడండి… 


Leave a Comment

x