జర జాగ్రత్త భూమిపై దూసుకొస్తున్న నిప్పుల వర్షం – AS News

జర జాగ్రత్త భూమిపై దూసుకొస్తున్న నిప్పుల వర్షం – AS News 

ఆంధ్రశక్తి :-  వామ్మో వామ్మో భూమిపై దూసుకొస్తున్న నిప్పుల వర్షం..  మీరు అందరూ జర జాగ్రత్త గా వుండండి.. ఇది అందరికి ఒక చెడు వార్త అని చెప్తున్నారు…  

ఇది భూమి కి చాల నష్టం చేకూరుస్తుంది అని అంటున్నారు .మీరు ఒక్కసారి ఈ క్రింది వీడియో చూడండి…. 

Leave a Comment

x