తమిళ నటి చిత్ర అనుమానాస్పద వృత్తి కేసులో మరో కొత్త కీలక కోణం… ఇది సూసైడ లేక మర్డరా…. !

తమిళ నటి చిత్ర అనుమానాస్పద వృత్తి కేసులో మరో కొత్త కీలక కోణం… ఇది సూసైడ లేక మర్డరా…. ! 

ఆంధ్రశక్తి :- అసలు ఇప్పుడు చిత్ర పరిశ్రమలో చనిపోవడం అందరిని కలకలం రేపుతోంది. మరి అసలు చిత్ర పరిశ్రమలో ఈ సంవత్సరం చాల మంది నటులు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. మరి అసలు ఎందుకు ఎలా నటి చిత్ర చనిపోయిందో ఈ క్రింది వీడియో చూశారు అంటే మీకే అర్థం అవుతుంది…  

Leave a Comment

x