దేవుడికి కానుకగా హుండీలో సెల్ ఫోన్ ను వేసిన భక్తుడు – AS News

దేవుడికి కానుకగా హుండీలో సెల్ ఫోన్ ను వేసిన భక్తుడు – AS News

మీరు ఒక్కసారి ఈ క్రింది వీడియో చూడండి.. అసలు  హుండీలో మొబైల్ ఎందుకు వేశాడో తెలుస్తుంది..

Leave a Comment

x