పట్టు వీడని రైతులు కేంద్రం మెట్టు దిగడం లేదు రైతులు బెట్టు వీడడం లేదు – AS News

పట్టు వీడని రైతులు కేంద్రం మెట్టు దిగడం లేదు రైతులు బెట్టు వీడడం లేదు – AS News 

ఆంధ్రశక్తి :- పట్టు వీడని రైతులు కేంద్రం మెట్టు దిగడం లేదు రైతులు బెట్టు వీడడం లేదు  ఇప్పటికి దాదాపుగా 19 రోజులు అయ్యింది అయినా ఇంకా రైతులు వారి ఉద్యమంను ఆపడం లేదు మరి వీరికి అస్సలు ఏమి జరిగిందో  ఎం జరుగుతుందో ఈ క్రింది వీడియో లో చూడండి…

            

మీరు ఒక్కసారి ఈ వీడియో చూస్తే అస్సలు రైతులు ఎంతగానో ఉద్యమం చేస్తున్నారో చూడవచ్చు..

Leave a Comment

x