భారీ నోటిఫికేషన్ అస్సలు మిస్ చేసుకోకండి.. DRDO లో టెన్త్ ఇంటర్ ఉంటే చాలు నెలకు 30, 000/- వరకు శాలరీ వస్తుంది.. అనుభవం లేదు ఫీజు లేదు…..

భారీ నోటిఫికేషన్ అస్సలు మిస్ చేసుకోకండి..  DRDO లో టెన్త్ ఇంటర్ ఉంటే చాలు  నెలకు 30, 000/- వరకు  శాలరీ వస్తుంది.. అనుభవం లేదు ఫీజు లేదు….. 

ఆంధ్రశక్తి :- భారీ నోటిఫికేషన్ అస్సలు మిస్ చేసుకోకండి..  DRDO లో టెన్త్ ఇంటర్ ఉంటే చాలు  నెలకు 30, 000/- వరకు  శాలరీ వస్తుంది.. అనుభవం లేదు ఫీజు లేదు….. 

మీరు ఈ క్రింది వీడియో చూశారు అంటే మీకే పూర్తిగా అర్థం అవుతుంది.. 

script async=”” src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js”> script async=”” src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js”>

Leave a Comment

x