యువకుల కుటుంబాల్లో విషాదం – Road Accident in Gachhibowli హైద్రాబాద్ – AS News

యువకుల కుటుంబాల్లో విషాదం – Road Accident in Gachhibowli హైద్రాబాద్ – AS News 

ఆంధ్రశక్తి :-  యువకులు వారి ఆశయాలు అన్ని వారి తల్లి దండ్రుల మీద ఉంటాయి.. ఇప్పుడు హైద్రాబాద్ లోని గచ్చిబౌలి లో ఒక పెద్ద ఆక్సిడెంట్ జరిగింది…  

మీరు ఒక్కసారి ఈ క్రింది వీడియో చూడండి… 

Leave a Comment

x