వామ్మో తెలంగాణాలో లక్షకు పైగా ఫేక్ డాక్టర్లు వీరిని అసలు ప్రభుత్వం ఎందుకు పట్టించు కోవడం లేదు….

వామ్మో తెలంగాణాలో లక్షకు పైగా ఫేక్ డాక్టర్లు వీరిని అసలు ప్రభుత్వం  ఎందుకు పట్టించు కోవడం లేదు…. 

ఆంధ్రశక్తి :-  అసలు తెలంగాణలో వామ్మో తెలంగాణాలో లక్షకు పైగా ఫేక్ డాక్టర్లు వీరిని అసలు ప్రభుత్వం  ఎందుకు పట్టించు కోవడం లేదు అని అందరూ అంటున్నారు.. 

మీరు మరింత సమాచారం కొరకు ఈ క్రింది వీడియో చూడగలరు….  

Leave a Comment

x