వీడియో వైరల్ – భోజనం కోసం 5 స్టార్ హోటల్ కి వెళ్లిన రైతు – బయటకు గెంటేసిన మేనేజర్ – ఏకంగా గవర్నర్ నుంచి మేనేజర్ కు కాల్ – AS News

వీడియో వైరల్ – భోజనం కోసం  5 స్టార్ హోటల్ కి వెళ్లిన రైతు – బయటకు గెంటేసిన మేనేజర్ – ఏకంగా గవర్నర్ నుంచి మేనేజర్ కు కాల్ – AS News 

ఆంధ్రశక్తి :- వీడియో వైరల్ – భోజనం కోసం  5 స్టార్ హోటల్ కి వెళ్లిన రైతు – బయటకు గెంటేసిన మేనేజర్ – ఏకంగా గవర్నర్ నుంచి మేనేజర్ కు కాల్   చూస్తే మేనేజర్  జాబ్ ఖాళీ.. 

మీరు ఒక్కసారి ఈ క్రింది వీడియో చూడండి.. అసలు రియాక్షన్ ఏంటో మీకే తెలుస్తుంది… 

Leave a Comment

x