వీడుతున్న ఏలూరు వింత వ్యాధికి కారణం ఇదే నాని చెప్పిన వైద్యనిపుణులు – AS News

వీడుతున్న ఏలూరు వింత వ్యాధికి కారణం ఇదే నాని చెప్పిన వైద్యనిపుణులు – AS News 

ఆంధ్రశక్తి :- ఇప్పుడు అందరిని భయపెడుతోంది మరో వింత వ్యాధి అదే ఏలూరు లోని వింత వ్యాధి అసలు ఎందుకు ఈ వ్యాధి వచ్చిందో తేల్చి చెప్పిన వైద్య నిపుణులు.. మీరు మరింత సమాచారం కొరకు ఈ క్రింది వీడియో చూడండి… 

Leave a Comment

x