హైద్రాబాద్ లో రహదారులపై చిరుత పులి కలకలం – About AS News

హైద్రాబాద్ లో రహదారులపై  చిరుత పులి కలకలం –  About AS News 

ఆంధ్రశక్తి :- మరి  పూర్తిగా ఇంతగా బయటకు మృగాలు వస్తున్నాయి అంటే అది జనాలదా లేక ప్రజలదా బాధ్యత… అస్సలు ఈ నోరు లేని జీవాలకు పూర్తిగా రక్షణ కల్పించే బాధ్యత మరి ఎవరిది అని నేను ఈ ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతున్న…..  

రాను రాను పూర్తిగా ఈ జీవాలకు పూర్తిగా రక్షణ కల్పించండి.. అలాగే ఇప్పుడు చిరుత పులి ఎలాగో సంచరించిందో ఈ క్రింది వీడియో ఒక్కసారి చూడండి… 

Leave a Comment

x