పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదల – AS News

పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదల – AS News  ఆంధ్రశక్తి :-  JEE మెయిన్స్ పరీక్షలషెడ్యూల్ ని విడుదల చేసింది.. ఈ పరీక్షలను మొత్తంగా నాలుగు షెడ్యూల్లుగా విడుదల …

Read more

పంచాయితీ రాజ్ శాఖలో నేడు భారీ ఉద్యోగాలు విడుదల రాత పరీక్షా లేదు ఫీజు లేదు కేవలం అప్లికేషన్ పెట్టి జాబ్ కొట్టేయండి నెలకు శాలరీ 40,000/- వరకు ఉంటుంది..

పంచాయితీ రాజ్ శాఖలో నేడు భారీ ఉద్యోగాలు విడుదల రాత పరీక్షా లేదు ఫీజు లేదు కేవలం అప్లికేషన్ పెట్టి జాబ్ కొట్టేయండి నెలకు శాలరీ 40,000/- …

Read more

భారీ నోటిఫికేషన్ అస్సలు మిస్ చేసుకోకండి.. DRDO లో టెన్త్ ఇంటర్ ఉంటే చాలు నెలకు 30, 000/- వరకు శాలరీ వస్తుంది.. అనుభవం లేదు ఫీజు లేదు…..

భారీ నోటిఫికేషన్ అస్సలు మిస్ చేసుకోకండి..  DRDO లో టెన్త్ ఇంటర్ ఉంటే చాలు  నెలకు 30, 000/- వరకు  శాలరీ వస్తుంది.. అనుభవం లేదు ఫీజు …

Read more

x