వీడియో వైరల్ – భోజనం కోసం 5 స్టార్ హోటల్ కి వెళ్లిన రైతు – బయటకు గెంటేసిన మేనేజర్ – ఏకంగా గవర్నర్ నుంచి మేనేజర్ కు కాల్ – AS News

వీడియో వైరల్ – భోజనం కోసం  5 స్టార్ హోటల్ కి వెళ్లిన రైతు – బయటకు గెంటేసిన మేనేజర్ – ఏకంగా గవర్నర్ నుంచి మేనేజర్ …

Read more

వైరల్ వీడియో – సెల్ఫీ తీసుకుందామని వెళ్లి రెండు రైలు బోగి లను కాల్చేశాడు – AS News

వైరల్ వీడియో – సెల్ఫీ తీసుకుందామని వెళ్లి రెండు రైలు బోగి లను కాల్చేశాడు – AS News  ఆంధ్రశక్తి :- వైరల్ వీడియో సెల్ఫీ తీసుకుందామని …

Read more

భారత దేశంలో 60% మంది మహిళలు ఇంకా వాడలేదు.. ఏమిటో తెలుసా..!!

భారత దేశంలో 60% మంది మహిళలు ఇంకా వాడలేదు.. ఏమిటో తెలుసా..!!  ఆంధ్రశక్తి :-  మన దేశం ఇప్పుడు గత పది సంవత్సరాలుగా కొంచెం కొంచెం అభివృద్ధి …

Read more

పట్టు వీడని రైతులు కేంద్రం మెట్టు దిగడం లేదు రైతులు బెట్టు వీడడం లేదు – AS News

పట్టు వీడని రైతులు కేంద్రం మెట్టు దిగడం లేదు రైతులు బెట్టు వీడడం లేదు – AS News  ఆంధ్రశక్తి :- పట్టు వీడని రైతులు కేంద్రం మెట్టు …

Read more

జర జాగ్రత్త భూమిపై దూసుకొస్తున్న నిప్పుల వర్షం – AS News

జర జాగ్రత్త భూమిపై దూసుకొస్తున్న నిప్పుల వర్షం – AS News  ఆంధ్రశక్తి :-  వామ్మో వామ్మో భూమిపై దూసుకొస్తున్న నిప్పుల వర్షం..  మీరు అందరూ జర …

Read more

x