విమానంపై తేనెటీగల దాడి నుండి పైలెట్ ఎంత చాకచక్యంగా తప్పించాడో ఈ వీడియో చూడండి….

విమానంపై తేనెటీగల దాడి నుండి పైలెట్ ఎంత చాకచక్యంగా తప్పించాడో ఈ వీడియో చూడండి….   ఆంధ్రశక్తి :-  విమానంపై తేనెటీగల దాడి నుండి పైలెట్ ఎంత చాకచక్యంగా …

Read more

అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం లో బయటపడ్డ శ్రీ కృష్ణ దేవరాయల కాలం నాటి సొరంగ మార్గాలు భయాందోళనలో ప్రజలు – Ananthapur

అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం లో బయటపడ్డ శ్రీ కృష్ణ దేవరాయల కాలం నాటి సొరంగ మార్గాలు భయాందోళనలో ప్రజలు  – Ananthapur ఆంధ్రశక్తి :- అనంతపురం జిల్లా …

Read more

x